Strategi

Crone Consulting faciliterer strategiudvikling og implementering – og bidrager i tæt samarbejde med organisationen til, at skabe:

  • Overblik over strategiarbejdet gennem en velstruktureret ramme for strategiarbejde
  • Indblik i virksomhedens nuværende situation gennem målrettet analyse og dokumentation af resultater
  • Afklaring af forandringsbehov, fokusering, prioritering og formulering af fremtidige mål og ambitioner
  • Tydelige strategiske beslutninger dokumenteret i en præcis, konkret og operationaliserbar strategiplan
  • Konkrete handleplaner som grundlag for effektiv eksekvering af og opfølgning på strategien
  • Udvikling og formulering af strategiske fortælling, der vitaliserer strategien ved at gøre den vedkommende, levende og perspektiverende
  •  
Niels har altid en seriøs tilgang til tingene - men er på samme tid både behagelig, humoristisk og et rigtig godt selskab.
Niels besidder en meget skarp evne til at analysere under processen - og en tilsvarende skarp retorik når "analyse resultatet" skal formidles. Man lytter når Niels taler!
Niels har altid en reel interesse og et stort engagement i de opgaver han påtager sig. I kølvandet følger en målrettet vedholdenhed, som er et helt unikt særkende for ham.
Med Niels får man kvalitet i absolut topklasse og et højt begavet med- og modspil!
Jeg oplever at Niels er drevet af at præstere konsulentbistand på et ekstremt højt kvalitetsniveau, både fagligt og personligt. Der kommer aldrig bløde mellemvarer fra hans hånd.