Organisation

Crone Consulting gennemfører organisationsanalyser. Analyser, der giver et præcist øjebliksbillede af situationen og giver svar på, hvordan organisationen fungerer, hvor udfordringerne ligger i den nuværende situation, hvad potentialet er og hvad der kan være udviklingsveje at gå for at udfolde dette. Situationsanalyser der skaber et tydeligt afsæt, så omstillinger og forandringer kan ske på et – for organisationen – samlet, overbliksgivende og fælles grundlag. Et ”organisatorisk landkort” at navigere efter – hvad enten det drejer sig om opgaveløsning, samarbejdsrelationer eller kommunikation.

Crone Consulting bistår med foranalyser, design af forløb og facilitering ved gennemførelse af strategiske samarbejder, sammenlægninger og fusioner. Som et led i processen besluttes, planlægges og gennemføres de nødvendige organisatoriske, tekniske og administrative tilpasninger. I det omfang behovet tilsiger det – sættes også fokus på kultur, ledelsespraksis, organisations- og kompetenceudvikling og det strategiske styringsgrundlag.

Crone Consulting designer organisationens struktur. Det kan være hele eller dele af organisationen – lige som det alene kan omfatte den overordnede struktur eller gå mere i dybden og inkludere funktions- og stillingsbeskrivelser for organisatoriske enheder og enkeltpersoner. Ofte er det nødvendigt at gennemføre en udviklingsproces, som typisk involverer organisationen i forskellige tempi og munder ud i et redesign af organisationens struktur og funktioner, så det nye ledelsesgrundlag og styringsredskaberne er klart identificeret.

Crone Consulting bistår når virksomheder, organisationer og foreninger ønsker professionel ekstern hjælp til rekruttering af direktører, chefer og  ledere

Crone Consulting bistår med rekruttering. De dygtigste ledere er efterspurgte, det er omkostningsfuldt at on boarde en ny leder i organisationen, det tager tid for en leder at performe optimalet i en ny kontekst, så det giver god mening at investere i en gennemprøvet rekrutteringsproces.

Crone Consulting har i rekrutteringsprocessen fokus på de centrale spørgsmål:

  • Hvad er succeskriterierne for stillingen?
  • Hvad er de væsentligste opgaver?
  • Hvilke kompetencer kræver det?
  • Hvilke udviklingsmuligheder tilbyder I?

Hos Crone Consulting sørger vi for, at I får stillet de rigtige spørgsmål og svaret rigtigt på dem.

Det er en forudsætning for, at vi sammen kan finde den kandidat, der performer og giver jer og kandidaten succes på de ønskede områder.

Rekruttering

 

Niels har altid en seriøs tilgang til tingene - men er på samme tid både behagelig, humoristisk og et rigtig godt selskab.
Niels besidder en meget skarp evne til at analysere under processen - og en tilsvarende skarp retorik når "analyse resultatet" skal formidles. Man lytter når Niels taler!
Niels har altid en reel interesse og et stort engagement i de opgaver han påtager sig. I kølvandet følger en målrettet vedholdenhed, som er et helt unikt særkende for ham.
Med Niels får man kvalitet i absolut topklasse og et højt begavet med- og modspil!
Jeg oplever at Niels er drevet af at præstere konsulentbistand på et ekstremt højt kvalitetsniveau, både fagligt og personligt. Der kommer aldrig bløde mellemvarer fra hans hånd.