Ledelse

Crone Consulting bistår med ledelses- og lederudviklingsforløb med fokus på effektivt at bidrage til øget bevidsthed om egne og teamets kompetencer samt forventningsafstemning om ledelsesopgaven, relationsdannelse og konkrete aftaler om ledergruppens fremadrettede virke.

Typisk tilrettelægges et forløb, der omfatter følgende trin:

  • Afklaring af overordnede intention, mål og rammer for forløbet
  • Kick off workshop hvor forløbsdesign introduceres og der afstemmes forventninger til deltagelsen undervejs
  • Afdækning af individuelle typeprofiler og gruppens typeprofil, der på basis af spørgeskemabesvarelse omfatter grundige individuelle feedback samtaler
  • En række fælles workshop, hvor der arbejdes med fælles forventningsafstemning, udvikling af det individuelle og fælles ledelsesvirke og det ledelsesmæssige set up, med fokus på realisering af ovenstående effekt
  • Individuelle coachinger med henblik på acceleration af udvikling, implementering og forankring af det på de fælles workshop behandlede og besluttede. Se nærmere executive coaching her
  • Undervejs i forløbet arbejdes med konkrete ledelsesmæssige udfordringer, der udgør konkrete cases på workshop og i coachingsessioner, eller som egentlig aktionslæring
  • Kick on workshop – hvor der efter tre til seks måneder efter hovedforløbets afslutning følges op med en workshop, hvor der gøres status, evalueres, arbejdes med eventuelle udfordringer og initiering af næste udviklingstrin

Ledelses- og lederudviklingsforløb

Ledelsesfokus

Niels har altid en seriøs tilgang til tingene - men er på samme tid både behagelig, humoristisk og et rigtig godt selskab.
Niels besidder en meget skarp evne til at analysere under processen - og en tilsvarende skarp retorik når "analyse resultatet" skal formidles. Man lytter når Niels taler!
Niels har altid en reel interesse og et stort engagement i de opgaver han påtager sig. I kølvandet følger en målrettet vedholdenhed, som er et helt unikt særkende for ham.
Med Niels får man kvalitet i absolut topklasse og et højt begavet med- og modspil!
Jeg oplever at Niels er drevet af at præstere konsulentbistand på et ekstremt højt kvalitetsniveau, både fagligt og personligt. Der kommer aldrig bløde mellemvarer fra hans hånd.