Om Crone Consulting

Crone Consulting ApS er en konsulentvirksomhed med bred erfaring inden for såvel private som offentlige virksomheder – med spidskompetence inden for politisk ledede organisationer samt virksomheder, der opererer på markeder kendetegnet ved markant politisk indflydelse.

Crone Consulting er etableret i 2015 af Niels Crone Madsen, der har mange års erfaring som konsulent. Bærende værdier for konsulentarbejdet er nærværende indlevelse, åben og direkte dialog, massiv inspirations- og udfordringskraft, vedholdenhed og stærk eksekvering.

Crone Consulting trækker på erfaring fra en lang række konsulentopgaver i offentlige og andre politisk styrede organisationer, herunder medlemsstyrede og interessevaretagende organisationer samt for EU-kommissionen.

Nærværende

      Udfordrende

            Vedholdende

Virksomheden ledes og ejes af stifter Niels Crone Madsen og råder over et unikt konsulentnetværk bestående af kompetente, erfarne og specialiserede strategi-, organisations- og ledelseskonsulenter, der sammensættes målrettet og i fht. den konkrete opgave.

Niels Crone Madsen er selv uddannet cand.merc. i strategi & ledelse fra Handelshøjskolen i Aarhus, reserveofficer fra Beredskabskorpset, certificeret Executive Coach® fra The Coaching Company, i Wave og Swift fra Saville, i Leadership Versatility Index® fra LEAD/Kaiser og i ActeeChange.

Niels har en baggrund som afdelingschef i Politiets Efterretningstjeneste/Justitsministeriet, Leder af Sekretariatet for National Sårbarhedsudredning, chefkonsulent i Beredskabsstyrelsen, ministersekretær for 3 ministre i hhv. Indenrigs- og Integrationsministeriet, fuldmægtig i Indenrigsministeriet og reserveofficer i beredskabsstyrelsen. Desuden har Niels været bestyrelsesformand i Muusmann, bestyrelsesmedlem i C3 og landsformand for Yngre Civiløkonomer.

Du er velkommen til at
sende en mail til niels@croneconsulting.dk

… eller ringe på
+45 2332 3103