Crone Consulting bistår med ledelses- og lederudviklingsforløb, som typisk har følgende fokus:

Effekt

Succeskriteriet for et udviklingsforløb er, at I – efter gennemført forløb – oplever, at:

 • Vi er bevidste om egne og de andres faglige og personlige præferencer og kompetencer, så vi oplever at udnytte os selv og hinanden på den opløftende måde
 • Vi er afklarede om, hvordan vi hver for sig og sammen løser vores opgaver fremover
 • Vi er afklarede om, hvordan vi træffer beslutninger og spiller sammen
 • Vi er trygge ved, at vi som ledelseskollegaer er enige om, at det er sådan vi gør
 • Vi har fælles referenceramme for vores ledelsesvirke
 • Vi er afklarede med, hvad vi som konsekvens af ovenstående skal aflære
 • Vi vil overfor vore medarbejdere og dem vi ellers spiller sammen med – hver for sig og sammen – fremstå entydige, afstemte og koordinerede
 • Vi bærer med os en god oplevelse af at have været sammen om forløbet – og vi har et robust afsæt for vores videre samspil
 • Vi har endnu mere lyst og energi med i bagagen til en videre færd

 

Leverance

Det konkrete output fra ledelsesudviklingsforløbet er et forventningsafstemt og i stikord dokumenteret fælles billede af:

 • Ledergruppemedlemmernes individuelle og gruppens fælles opgaver
 • Roller og kompetencefordeling
 • Individuelle personlighedsprofiler og teamprofil
 • Procedure for effektive beslutninger og samarbejde
 • Arbejdsgrundlag for lederteamet: Sådan samarbejder vi og spiller hinanden gode
 • Vi har håndteret konkrete reelle ledelsesudfordringer undervejs – som en del af forløbet og evt. gennem aktionslæring

 

Crone Consultings rolle i processen

 • Niels Crone Madsen er gennemgående konsulent i planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning i hele forløbet inkl. ved gennemførelse af de individuelle coachingsessioner
 • Niels arbejder som procesfacilitator, udfordrer og yder ledelsesfaglig og andre former for support, fx som korte oplæg om perspektiverende og handlingsanvisende teorier, metoder, tilgange og anskuelser
 • Der lægges vægt på, at processen er interaktiv og metodemæssig afvekslende med henblik på at være  bevidstgørende, meningsskabende, inspirerende og energigivende.
 • Udover ovenstående kan i relevant omfang og efter nærmere aftale  inddrages yderligere facetter og yderligere konsulenter i forløbet