Executive coaching

Crone Consultings tilgang til coaching

Crone Consultings erfaring er, at den enkelte leder besidder et uudnyttet potentiale, som med fordel kan bevidstgøres og aktiveres igennem coaching-processer. Et vigtigt element er at være tydelig om egne personlige drivere, motivationsfaktorer og hvad der giver energi  i arbejdet. I de enkelte coaching­session­­er arbejdes med at identificere afklarings- og udviklingsmål, prioritere indsatsen for at realisere potentiale og mål samt at identificere og beslutte måder at håndtere barrierer på vejen dertil.

Som udgangspunkt handler coaching for os om, at sætte en udviklings- eller forandrings­pro­ces i gang, hvor lederen, der coaches, bliver nysgerrig på egen praksis, egne spørgsmål og ikke mindst på at finde de helt rigtige svar. Coaching ser vi som en proces, hvor fokuspersonen får lukket op for og bevidstgør sig om sit poten­tiale – får skabt mening – således, at han eller hun kan udvikle egne styrkeområder til gavn for sit lederskab, sine medarbejdere og organisationen. Målene skal være ambitiøse for at udnytte det fulde potentiale – tilgangen er, at fokusere på lederen i den bedste udgave af sig selv i en sammenhæng, hvor alt kan lade sig gøre, for så dernæst systematisk at håndtere de oplevede barrierer og udfor­dringer i forhold til at realisere det ønskede i praksis.

Resultatet af coachingen er, at lederen er afklaret omkring udviklingsmål for egen personlige lederudvikling og tydelig på handlinger, der fører til realisering af målene.

Endvidere bidrager coaching til at styrke en værdibaseret coachende ledelsesstil. En ledelses­stil som er kendetegnet ved, at medarbejderen støttes i meningsetablering og vedvarende lyst til at forstærke bidraget til resultatskabelsen, til gavn for dem selv og for organisationen. Ledelsesstilen forudsætter bl.a. et skarpt ledelsesfagligt fokus på koblingen mellem medar­bej­derens potentiale og de fastlagte indsatsområder frem for barrierer.

Det er endvidere Crone Consultings opfattelse, at lederen med en coachingbaseret ledelsesstil vil være bærer af en anerkendende og nysgerrig tilgang til udfordringer med direkte afsmittende positiv effekt på ledelseskolleger og medarbejderes tilgang til hinanden samt på resultatskabelsen.